Du må normalt etterfylle vann hver 14.dag. Vann etterfylles noen dager etter at selvvanningsskuffen har gått tom når jorden har tørket lett ut.